English| മലയാളം

Archive

October 23rd, 2017

August 4th

August 1st

May 10th

Building Permit Application status April 2017

April 18th

Building Permit Application status January2017 to March 2017

April 10th

വാര്‍ഡ് സഭാ നോട്ടീസ് Ward-34

വാര്‍ഡ് സഭാ നോട്ടീസ് . Click link Below
https://drive.google.com/file/d/0B3vXrTCOT_qocFBLbUxFaGRHYm8/view?usp=sh...

April 4th

വാര്‍ഡ് സഭാ നോട്ടീസ് Ward-12

വാര്‍ഡ് സഭാ നോട്ടീസ് . Click link Below

https://drive.google.com/file/d/0B28sgUzpsr55THVEbkhET3p5Zlk/view?usp=sh...

February 6th

തൊടുപുഴ നഗരസഭാ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം-ലേലം നോട്ടീസ്

തൊടുപുഴ നഗരസഭാ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം-ലേലം നോട്ടീസ്, please click the link below
https://drive.google.com/open?id=0B3vXrTCOT_qobVhNbElZT0ZYODA

November 7th, 2016

Ward Sabha Notice Ward-34