English| മലയാളം

തൊടുപുഴ നഗരസഭാ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം-ലേലം നോട്ടീസ്

തൊടുപുഴ നഗരസഭാ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നും ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം-ലേലം നോട്ടീസ്, please click the link below
https://drive.google.com/open?id=0B3vXrTCOT_qobVhNbElZT0ZYODA